Přípravná třída

"Přípravná třída: Krok k úspěchu našich budoucích prvňáčků"

Od září do naší přípravné třídy na ZŠ Slezská 850 nastoupilo 18 dětí. Výuka trvá 4 vyučovací hodiny pod vedením paní učitelky a asistentky pedagoga.

Společně se věnujeme výtvarným, grafomotorickým, pohybovým a jiným samostatným činnostem, zpíváme a provádíme jednodušší pohybové aktivity. Čas s dětmi trávíme nejen v kmenové třídě, ale také v herně v zadní části školy, kde si děti rády hrají se svými oblíbenými hračkami. Máme možnost využívat i tělocvičnu, při vhodném počasí chodíme ven na hřiště, poznáváme přírodu, naše město, důležité budovy. Navštěvujeme výstavy, divadla a jezdíme na školní výlety. Učíme děti samostatnosti, posilujeme vhodně jejich sebevědomí, zaměřujeme se na rozvoj komunikačních dovedností, rozvíjíme jejich slovní zásobu, čteme pohádky. Rozvíjíme matematické dovednosti, snažíme se, aby děti měly dostatečné vědomosti a znalosti o okolním i širším světě, chápaly změny v přírodě. Společně slavíme důležité události - narozeniny, svátky.

Naše třída se také může pyšnit uměleckými úspěchy. V tomto školním roce děti získaly třetí místo v kategorii mateřských škol a 1. tříd ve výtvarné soutěži „Svět dětské duše" a také jsme se zapojili do soutěže o zápis do české knihy rekordů „O největší počet domečků“, která byla vyhlášena k 800 letům města Orlové. Práce na tomto projektu inspirovala nás všechny. Naším hlavním cílem je, aby si děti vytvořily pozitivní vztah a důvěru ke škole, pedagogům i ke svým spolužákům. Působení a pokroky dětí v přípravné třídě konzultujeme se zákonnými zástupci formou osobních konzultací či hromadných třídních schůzek. Spolupracujeme také s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Orlové. Zkrátka, náš život ve škole je velmi pestrý, společný čas nám rychle utíká a děti se vždy těší na nový den a nové zážitky.

Mgr. Danuta Chorzempová, třídní učitelka


Zobrazení: Alba | Podle data

Přípravná třída