Kritéria pro přijetí

1, žáci 1. ročníku zaměstnaných rodičů + žáci dojíždějící

2, žáci 2. a 3. ročníku zaměstnaných rodičů + žáci dojíždějící

3, žáci 4. ročníku zaměstnaných rodičů + žáci dojíždějící

Ostatní žáci, na které se tato kritéria nevztahují, mohou být do ŠD přijati, pokud se nenaplní kapacita všech oddělení. Při zápisu budou vepsáni do pořadníku a rodiče budou informování o dalším postupu zástupkyní ředitele pro 1. stupeň.

Umístění žáka do ŠD není nárokové.

 

 

Přidáno 29. 5. 2022, autor: správce webu