Vaření s druháky

Společné vaření žáků na ZŠ Slezská 850.

DEN DĚTÍ

Den dětí v třetí třídě na ZŠ Slezská 850.

Společně v ZOO Ostrava

Dne 29. 5. se díky finančním prostředkům z Nadačního fondu uskutečnila akce 9. B třídy s malými kamarády z 1. B ZŠ Školní:

Návštěva u hasičů 2. B ZŠ Školní

V pondělí 29. 5. jsme navštívili Hasičskou stanici v Orlové.

Dopoledne plné pohybu

Dne 2. 6. děti 1. B ZŠ Školní trávily mimo lavice.

Aktuality