Dětský parlament

Dětský parlament naší školy je tvořen zvolenými zástupci žáků 5. – 9. tříd. Každá třída má v parlamentu svého zástupce. Ti se scházejí jednou měsíčně, aby projednali různé problémy týkající se žáků i tříd a návrhy na další činnost. Žáci mají možnost vyslovit své požadavky a zapojit se do provozu školy. Na schůzkách se také seznamují s aktuálními informacemi z městského parlamentu.

Stanovy DP

 • DP je organizace dětí, zřízená za účelem zvýšení vlivu žáků na dění ve škole
 • DP prostřednictvím svých zástupců spolupracuje s vedením školy, koordinátorem DP, učiteli i ostatními zaměstnanci školy a vycházejí ze závazných pravidel školy – školního řádu
 • DP je volen jednou ročně, a to vždy na začátku školního roku
 • Z každé třídy (5.-9. ročník) jsou voleni 2 zástupci, ti pak zvolí radu parlamentu tvořenou předsedou, 2 místopředsedy a tiskovými mluvčími
 • DP svolává jeho předseda či koordinátor jednou měsíčně, popř. dle potřeby
 • Jednání DP se mohou jako hosté zúčastnit všichni žáci i učitelé školy
 • O činnosti DP jsou žáci informováni prostřednictvím svých třídních zástupců a na nástěnce DP ve 2. patře školy

 Cíle DP

 • Být prostředníkem mezi učiteli a žáky, přičemž vytvořit zpětnou vazbu pro všechny učitele a vedení školy
 • Hledat cesty k odstranění problémů, které se na škole vyskytnou
 • Řešit připomínky a návrhy z řad žáků i učitelů týkající se školní problematiky
 • Připravovat a organizovat činnosti, které navrhují sami žáci, případně MěDP
 • Navrhovat a realizovat nejrůznější vylepšení školního života
 • Dbát na tradici školy a její dobrou pověst, být reprezentantem školy

Přidáno 22. 11. 2017, autor: J4W Admin