Aktuality:


Z důvodu přehlednosti jsou zprávy v aktualitách pravidelně mazány

a je možné je dohledat v jednotlivých podsekcích webu školy.

 

Zápis do ŠD pro školní rok 2016/2017

25.8.2016

pondělí 29. 8. 2016 – od 12.00 do 16.00

 

úterý    30. 8. 2016  – od    8.00 do 12.00

 

Zápis bude probíhat v prostorách ŠD

Zápisní lístek bude k dispozici při zápisu do ŠD, nebo si jej můžete stáhnout z webových stránek školy, v sekci - formuláře školy.

 

 

Informace k přihlášení dětí do školní družiny pro šk. rok 2016/2017

20.6.2016

Přihláška do ŠD je vždy platná pouze na daný šk. rok a proto k zápisu musí přijít i rodiče dětí, které ŠD letos navštěvovaly!

Zápis do ŠD bude probíhat i poslední týden v srpnu 2016.

Přesný datum a čas zápisu bude vyvěšen na dveřích a webových stránkách školy v pátek 26. srpna 2016.

Zápisní lístek bude k dispozici při zápisu do ŠD, nebo si jej můžete stáhnout z webových stránek školy  v sekci - formuláře školy.

Nově nabízíme rodičům možnost přihlásit své děti do školní družiny na příští šk. rok již nyní a to do 30. června 2016!

Vyplněnou přihlášku můžete zaslat elektronicky na adresu sdskolni862@seznam.cz , nebo odevzdat kterékoli vychovatelce ŠD. 

Vzhledem k vysokému počtu žadatelů v letošním šk. roce budou při zápisu do ŠD použita následující kritéria:

1, žáci 1. a 2. ročníku zaměstnaných rodičů

2, žáci 1. a 2. ročníku, kteří do školy dojíždějí

3, žáci 3. ročníku zaměstnaných rodičů

4, žáci 3. ročníku, kteří do školy dojíždějí

Ostatní žáci, na které se tato kritéria nevztahují, mohou být do ŠD přijati, pokud se nenaplní kapacita všech oddělení. ( při zápisu budou vepsáni do pořadníku a rodiče budou následně telefonicky kontaktováni vedoucí vychovatelkou )

Umístění žáka do ŠD není nárokové.

Do ŠD nemusí být přijati žáci, kteří stabilně porušovali řád ŠD  nebo jejich zákonní zástupci řádně a včas nehradili poplatky za ŠD.