Elektronická žákovská knížka

Od školního roku 2018/2019 byl na ZŠ Školní ve všech ročnících počínaje 3. třídami zahájen provoz Elektronické žákovské knížky.

Informace pro vycházející žáky

Akce spojené s volbou povolání.

Známe Orlovou

Žákyně ze ZŠ Slezská 850 se umístila v soutěži "Známe Orlovou" na krásném 2. místě.

Halloween

Nádhernou hodinu pro prvňáčky připravili žáci IX. A s p. uč. B. Janitorovou.

Halloweenská párty

Prvňáčci na ZŠ Slezská 850 měli Halloween

Aktuality