Elektronická žákovská knížka

Od školního roku 2018/2019 byl na ZŠ Školní ve všech ročnících počínaje 3. třídami zahájen provoz Elektronické žákovské knížky.

Informace pro vycházející žáky

Ve stručnosti vám zde poskytujeme první informace, které se vám budou hodit při volbě povolání.

Informace k zahájení školního roku 2018/2019

Zápis do školní družina a první den vyučování na ZŠ Školní.

Sběr papíru

Začínáme 13. 9. 2018

Aktuality