Aktuality

Pro II. stupeň ZŠ Školní.
MŠMT vydalo ke dni 7. května 2021 opatření obecné povahy týkající se uchazečů o přijetí na SŠ, kteří konali jednotnou přijímací zkoušku pouze v jednom termínu, a zpět vzetí zápisového lístku.
Učitelé dostali možnost zhlédnout webináře na téma "Sociální sítě bezpečně" a "Lákadla a rizika digitálních her". Získané poznatky následně využijí v tematické třídnické hodině.
Během nepřítomností žáků na ZŠ Školní proběhlo několik úprav.
Na ZŠ Slezská 850 si žáci připomněli Den Země.
Od 12. dubna 2021 bude probíhat rotační výuka pro žáky I. stupně.
Již dříve jsme vás upozorňovali na povinnost testování uchazečů o přijetí na SŠ. Nyní bychom vám rádi podali podrobnější informace. Na základě mimořádných opatření MZ ČR bylo stanoveno, že podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímacích zkouškách je:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo s účinností od 6. 4. 2021 dodatek k přijímacímu řízení na SŠ, ve kterém určuje:
Na základě vydaných opatření obecné povahy MŠMT ke dni 15. 3. 2021 bychom vás chtěli seznámit se změnami v přijímacím řízení na SŠ a další změnou termínu vydávání zápisových lístků.
Rozhodnutím MŠMT se termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 mění.
Na ZŠ Školní bude probíhat pod úterý 9. 3. 2021. Bližší informace naleznete v přiloženém příspěvku:
Na ZŠ Slezská 850 se rozjela od ledna 2021 online výuka.
Na ZŠ Školní
Pro oblast školství.
Zaměstnanci ZŠ Školní a Slezská se podíleli na dobročinné sbírce.
O tom, jak zvládáme distanční výuku i když je to pro všechny, pro děti, rodiče a učitele, nelehké....
Začínají podzimní prázdniny. Podívej se na letáky o tom, jak můžeš svým zodpovědným přístupem pomoci zvládnout situaci kolem pandemie Covid-19.
Žáci ze ZŠ Slezská 850 absolvovali preventivní programy Nebezpečí šikany a Bezpečné sexuální chování v dospívání.
Žáci ZŠ Slezská 850 navštívili ČOV Orlová
Žákyně ZŠ Slezská 850 se zúčastnila soutěže ve floristice.
Na ZŠ Školní
POZOR! Na ZŠ Školní dochází ke změně v objednávání obědů.