Projekt s ČČK

Žáci pracovali ve skupinách na stanovištích. Vyzkoušeli si resuscitaci, první pomoc při dušení, zástavu krvácení. Diskutovali o základních pravidlech při přivolání odborné pomoci.

Když vše zvládli, přesunuli se na „ostré stanoviště“. Byla připravena simulace velkého krvácení, bezvědomí, přítomnost cizího tělesa v dýchacích cestách, pád ze schodů. Na těchto ostrých stanovištích si vše vyzkoušeli „v praxi“.  Děkujeme ČČK za odborné vedení a výbornou organizaci celé akce.

Mgr. Lenka Stanieková


Zobrazení: Alba | Podle data

Červený kříž