Pedagogický sbor Školní

Mgr. Marek Tešnar reditel@zsskolni.org ředitel školy
Mgr. Lenka Stanieková l.staniekova@zsskolni.org zástupkyně ředitele pro 2. stupeň
Mgr. Tereza Kapiasová t.kapiasova@zsskolni.org zástupkyně ředitele pro 1. stupeň
Ing. Romana Zapletalová r.zapletalova@zsskolni.org ICT koordinátor, netřídní učitel
Mgr. Kamila Olšarová k.olsarova@zsskolni.org metodik prevence, netřídní účitel
Mgr. Renata Vavříčková r.vavrickova@zsskolni.org I A
Miriam Pšeničková m.psenickova@zsskolni.org I. B
Mgr. Gabriela Skopalová g.skopalova@zsskolni.org II A
Mgr. Martina Adamská m.adamska@zsskolni.org II. B
Mgr. Martina Sobotíková m.sobotikova@zsskolni.org III. A
Mgr. Ľubomíra Godulová l.godulova@zsskolni.org III. B, logoped preventista
Mgr. Kateřina Hajdová k.hajdova@zsskolni.org IV. A
Mgr. Alice Mildorfová a.mildorfova@zsskolni.org IV. B
Mgr. Ivana Szotkowská i.szotkowska@zsskolni.org V. A
Miluše Dobřická m.dobricka@zsskolni.org V. B
Mgr. Tereza Baselová t.baselova@zsskolni.org V.I A, kariérní poradce
Mgr. Jana Drastichová j.drastichova@zsskolni.org VI. B
Mgr. Jitka Bártová j.bartova@zsskolni.org VII. A, 
Mgr. Miroslava Křemenová m.kremenova@zsskolni.org VII. B
Mgr. Petra Pavlíková p.pavlikova@zsskolni.org VIII. A
Mgr. Barbora Nábělková b.nabelkova@zsskolni.org VIII. B, výchovný poradce
Mgr. Tomáš Pilch t.pilch@zsskolni.org IX. A
Ing. Mgr. Kamila Kempná k.kempna@zsskolni.org IX.  B
Mgr. Radmila Berná r.berna@zsskolni.org IX. C
Ing.. Jana Musiolová j.musiolova@zsskolni.org netřídní učitel
Mgr. Květoslava Walová k.walova@zsskolni.org netřídní učitel
Mgr. Lea Dudová l.dudova@zsskolni.org netřídní učitel
Mgr. Radmila Olišarová r.olisarova@zsskolni.org netřídní učitel
Mgr. Nikola Holešová n.holesova@zsskolni.org vychovatelka ŠD
Bc. Jana Motyková j.motykova@zsskolni.org vychovatelka ŠD
Bc. Gabriela Šimíková g.simikova@zsskolni.org vychovatelka ŠD
Andrea Švikruhová a.svikruhova@zsskolni.org vychovatelka ŠD
Petra Wolfová p.wolfova@zsskolni.org vychovatelka ŠD

Přidáno 29. 8. 2023, autor: J4W Admin